mixclub999

Oscar's Grind หรือ สูตรออสการ์ กรินด์ นับเป็นระบบการเดินเงินที่นิยมใช้กับไพ่บาคาร่า เป็นการวางแผนระบบแนวคิดที่ได้เปรียบ เพราะได้กำไรเยอะแถมขาดทุนน้อย กระทบเงินทุนน้อยที่สุด ถือเป็นสูตรถูกใช้งานมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี 1965 จนทุกวันนี้ก็ใช้กันอย่างแพร่หลาย ถือเป็นสูตรที่มีระยะเวลาประวัติความเป็นมายาวนาน หลักการใช้งานวิธีนำไปใช้เล่นจริงนั้นจะถูกต้องแม่นยำอย่างไร เราจะมาทำความเข้าใจไปพร้อมกัน

แนวทางการใช้ระบบ สูตรออสการ์ กรินด์

สำหรับ สูตรออสการ์ กรินด์ (Oscar's Grind) เป็นระบบการเดินเงินที่อยากแนะนำมือใหม่ เพราะใช้ง่ายมากและนิยมใช้เล่นกับไพ่บาคาร่าอย่างได้ผลดีอีกด้วย ระบบนี้มีโอกาสเล่นได้และเสียเท่ากัน โดยหลักการสำคัญของระบบนี้ คือ การทำตามกฎเท่านั้น ที่ระบุว่าทุกรอบต้องมีการทำกำไรไม่เกิน 1 หน่วย และหากแพ้ต้องเริ่มต้นรีเซ็ตระบบใหม่เท่านั้น โดยอธิบายได้ ดังนี้

  1. ผู้ใช้งานสูตรต้องนับรอบเดิมพันทุกครั้ง ทุกรอบต้องมีกำไร 1 หน่วย เท่านั้น ห้ามมากกว่าหรือน้อยกว่า
  2. จำนวน Bet เงินเดิมพันทุกรอบ จะต้องมีมูลค่าต่อหน่วยเท่ากัน 1 หน่วย เท่านั้น
  3. หากชนะเดิมพัน ต้อง Bet เพิ่มไปอีก 1 หน่วย โดยต้องกำไรต้องไม่เกิน 1 หน่วย
  4. หากแพ้เดิมพัน ต้องกลับมา Bet ด้วยจำนวนเงินเริ่มต้นเท่านั้น

ลำดับขั้นตอนการใช้ สูตรออสการ์ กรินด์ ทีละสเต็ป

สมมติให้การ Bet 1 หน่วย = 1 บาท ดังนี้

รอบที่ 1 Bet เงิน 1 หน่วย เมื่อแพ้จะขาดทุน = 1 บาท รอบถัดไปต้อง Bet 1 บาท เท่าเดิม

รอบที่ 2 Bet เงิน 1 บาท เท่าเดิม หากแพ้อีกเท่ากับขาดทุน 1 บาท รวมขาดทุนสะสม 2 บาท รอบถัดไป Bet 1 บาท

รอบที่ 3 Bet เงิน 1 บาท หากชนะจะได้กำไรที่ 1 บาท ผลขาดทุนเหลือ 1 บาท และเนื่องจากชนะตามกฎของสูตร รอบหน้าต้อง Bet เพิ่ม 1 บาท

รอบที่ 4 Bet เงิน 2 บาท หากแพ้จะขาดทุน 2 บาท รวมยอดขาดทุนสะสมเท่ากับ 3 บาท เนื่องจากแพ้รอบหน้าจึงต้อง Bet เงินเท่ากับรอบนี้

รอบที่ 5 Bet เงิน 2 บาท ผลชนะได้กำไรเท่ากับ 2 บาท รวมยอดขาดทุนสะสมเท่ากับ 1 บาท และเนื่องจากชนะต้องเพิ่มเงิน 1 บาท แต่กฎของกรินด์ ไม่ต้องเพิ่มเงินหากเพิ่มเงินแล้วกำไรเกิน 1 หน่วย

รอบที่ 6 Bet เงิน 2 บาท เท่ารอบหน้าตามกฎของกรินด์ ผลชนะได้กำไรเท่ากับ 2 บาท ยอดขาดทุนสะสมหมด เป็นกำไรสะสมที่ 1 บาท

รอบที่ 7 Bet เงิน 1 หน่วย ใหม่อีกครั้ง ตามกฎของสูตรกรินด์

mixclub999
อาณาจักร บาคาร่าออนไลน์ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเล่นไพ่ สนุกกับการลุ้นเงินรางวัล
Copyright © 2022 B5 online All Rights Reserved.